Axion* Digital radio upgrade pre RDS-FM rádio s AF funkciou

2 146 136

164,77 EUR1


Výhody pre zákazníka:

 • Cenovo výhodné rozšírenie o informačné služby bez ďalších nákladov
 • Viac kanálov a obsahu vďaka širšej ponuke rozhlasových staníc a služieb
 • Jednoduché ladenie – vyhľadávanie názvov staníc namiesto ladenia frekvencií
 • Širšia ponuka rozhlasových staníc
 • Kvalitný, čistý zvuk
 • Možnosť pozastavenia a spätného posuvu v živom vysielaní
 • Súprava obsahuje prijímač DAB, diaľkový ovládač, anténu, napájací kábel, montážne príslušenstvo, návod na montáž a používanie
 • Rýchla a jednoduchá montáž
 • Výroba v súlade so systémom riadenia kvality DIN ISO 9001
 • Testy elektromagnetickej kompatibility (EMC) sú zárukou, že súprava nespôsobí elektromagnetické rušenie ani fyzické poškodenie elektrických systémov vozidla
 • Testy na vozidle zaručujú dokonalú kompatibilitu a funkčnosť v súlade s prísnymi globálnymi predpismi spoločnosti FORD
 • 2-ročná záruka dodávateľa

Záruka poskytnutá subdodávateľom Ford. Viac informácií u Vášho predajcu Ford


DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Montáž musí byť vykonaná výlučne špecializovaným pracoviskom. Na poškodenie akejkoľvek časti v dôsledku neodbornej alebo nesprávnej montáže sa záruka nevzťahuje.

Pozrite si kompatibilné vozidlá
Vyhľadať predajcu
Pridať do zoznamu

1 Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford).

* Dané príslušenstvo je starostlivo vybrané príslušenstvo externých dodávateľov a môže mať rôzne záručné podmienky, podrobnosti môžete získať od vášho predajcu Ford. Značka a logá Bluetooth® sú vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek používanie týchto značiek spoločnosťou Ford Motor Company je na základe licencie. Značka a logá iPodu sú majetkom spoločnosti Apple Inc. Ďalšie ochranné známky a obchodné názvy sú názvy príslušných vlastníkov.

ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI

Stratégiou spoločnosti Ford je neustály vývoj. Vyhradzujeme si právo zmeny cien, farieb, výbav a technických špecifikácií modelov a produktov uvedených v tomto katalógu bez predchádzajúceho upozornenia. Kvôli najnovším informáciám vždy kontaktujte Vášho autorizovaného predajcu Ford. Tento katalóg obsahuje tak pôvodné príslušenstvo značky Ford, ako aj produkty od našich dodávateľov. Montáž príslušenstva môže mať vplyv na spotrebu paliva Vášho vozidla. *Identifikované príslušenstvo je starostlivo vybrané príslušenstvo tretích strán, na ktoré sa nevzťahuje záruka spoločnosti Ford, ale záruka pôvodného dodávateľa. Podrobnosti získate cez ikonu "Záruka" pri každom zobrazenom produkte alebo od Vášho predajcu Ford. Značka a logo Bluetooth® sú vlastníctvom Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie tejto značky spoločnosťou Ford Motor Company je pod licenciou. Názov a logo iPhone/iPod sú duševným vlastníctvom spoločnosti Apple Inc. Ostatné obchodné značky a mená sú majetkom ich vlastníkov.