5 Produkty bezpečnosti Príslušenstvo pre všetky vozidlá

Bosch®* Cúvací senzor

1 713 304

Bosch®* Cúvací senzor

93,43 €1

Spätné zrkadlo s výstupom cúvacej kamery

2 480 126

Spätné zrkadlo s výstupom cúvacej kamery

706,54 €2

Spätné zrkadlo s výstupom cúvacej kamery

2 480 128

Spätné zrkadlo s výstupom cúvacej kamery

706,54 €2

Spätné zrkadlo s výstupom cúvacej kamery

2 480 115

Spätné zrkadlo s výstupom cúvacej kamery

706,54 €2

Spätné zrkadlo s výstupom cúvacej kamery sada spolu s kamerou a kabelážou

2 480 117

Spätné zrkadlo s výstupom cúvacej kamery sada spolu s kamerou a kabelážou

706,54 €2

1 Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford).

2 Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

* Dané príslušenstvo je starostlivo vybrané príslušenstvo externých dodávateľov a môže mať rôzne záručné podmienky, podrobnosti môžete získať od vášho predajcu Ford. Značka a logá Bluetooth® sú vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek používanie týchto značiek spoločnosťou Ford Motor Company je na základe licencie. Značka a logá iPodu sú majetkom spoločnosti Apple Inc. Ďalšie ochranné známky a obchodné názvy sú názvy príslušných vlastníkov.

ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI

Stratégiou spoločnosti Ford je neustály vývoj. Vyhradzujeme si právo zmeny cien, farieb, výbav a technických špecifikácií modelov a produktov uvedených v tomto katalógu bez predchádzajúceho upozornenia. Kvôli najnovším informáciám vždy kontaktujte Vášho autorizovaného predajcu Ford. Tento katalóg obsahuje tak pôvodné príslušenstvo značky Ford, ako aj produkty od našich dodávateľov. Montáž príslušenstva môže mať vplyv na spotrebu paliva Vášho vozidla. *Identifikované príslušenstvo je starostlivo vybrané príslušenstvo tretích strán, na ktoré sa nevzťahuje záruka spoločnosti Ford, ale záruka pôvodného dodávateľa. Podrobnosti získate cez ikonu "Záruka" pri každom zobrazenom produkte alebo od Vášho predajcu Ford. Značka a logo Bluetooth® sú vlastníctvom Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie tejto značky spoločnosťou Ford Motor Company je pod licenciou. Názov a logo iPhone/iPod sú duševným vlastníctvom spoločnosti Apple Inc. Ostatné obchodné značky a mená sú majetkom ich vlastníkov.